gəraylı

gəraylı
is. Aşıq şerində: hər bəndi dörd misradan ibarət səkkiz hecalı şeir forması (birinci bəndin misraları bəzən bir üç, bəzən iki dörd şəklində, qalan bəndlərin üç misrası bir-biri ilə, dördüncü misralar isə birinci bəndinə həmqafiyə olur). Ağı dedi buz bağlayan lal sular; Bayatılar qara geydi əyninə; Gəraylılar qəm götürdü çiyninə. B. V.. Gəraylı demək (çağırmaq) – bax gəraylamaq. <Əbdürrəhim bəy:> Əlinin ikisini də qoy qulaqlarının dibinə, gəraylı çağır. N. V.. Aşıq gəraylı deyib səsini ucaldanda hər tərəfdən «ay can, ay can!» nidaları eşidilirdi. B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • gəraylamaq — f. folk. Gəraylı oxumaq, gəraylı çağırmaq. Aşıq gəraylayır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Atatürk International Airport — Infobox Airport name = Atatürk International Airport nativename = Atatürk Uluslararası Havalimanı nativename a = nativename r = image width = caption = IATA = IST ICAO = LTBA type = Public owner = General Directorate of State Airports operator =… …   Wikipedia

  • Istanbul —   City   Top: Topkapı Palace – Hagia Sophia – Blue Mosque Center: Beyoğlu; …   Wikipedia

  • Ray Li (Magazine) — Ray Li (zh cp|c=瑞丽|p=Ruìlí) is a fashion magazine published in Beijing, China with regional offices in Guangzhou and Shanghai, catering to affluent urban women in their twenties and thirties.Most of the articles are from Japanese fashion… …   Wikipedia

  • Istanbul LRT — Infobox Public transit name = Istanbul LRT imagesize = locale = Istanbul transit type = light rail transit began operation = 1989 ended operation = system length = km to mi|32|abbr=yes|precision=1 lines = 2 vehicles = stations = 36 ridership =… …   Wikipedia

  • füniküler — is., Fr. funiculaire Dağlarda, engebeli arazilerde germe ve çekme halatlarıyla hareket ettirilen, raylı taşıma sistemi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çağırmaq — f. 1. Birinin adını, yaxud təxəllüsünü, ləqəbini ucadan deyərək yanına gəlməsini, yaxınlaşmasını, ya da cavab verməsini istəmək. Birdən: – Ərbab! – deyə, birinin arxamdan alçaq səslə məni çağırdığını eşitdim. S. H.. Mahirə . . durna boğazını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”